Προτάσεις για την έκδοση του αρχικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Η κατάρτιση και υποβολή του αρχικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με βάση το οποίο θα χρηματοδοτηθούν νέα & συνεχιζόμενα έργα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Ιούλιος 19, 2018, 12:26
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 19, 2018, 12:22