ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΤ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΤ

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&fq=organizationUid:%2299221315%22&fq=unitUid:%2272719%22&sort=recent&wt=xml

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 28, 2017
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 28, 2017
Διαμόρφωση XML
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
formatXML
ida2c4a72c-eab0-479d-8826-9232d8f61c69
package id3d298632-be5b-4ead-972c-ce22ba71878e
revision id3051bbd9-57c5-4c04-b393-fcb872803ea7
stateactive