Σφράγιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Αποφάσεις και δεδομένα σχετικά με τη σφράγιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αττικής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%A3%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7%22&page=0&fq=organizationUid:%2250196%22&fq=unitUid:%2276308%22&sort=recent
Δημιουργός Δ/νση Διοίκησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 07:54
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 07:47