Σημεία Παρακολούθησης Ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής

Σύνολα Δεδομένων με πληροφορίες (συγκεντρωτικός πίνακας) και γεωχωρική απεικόνιση των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής όπως προέκυψαν μετά την σχετική διαδικασία αναθεώρησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δνση Υδάτων Αποκ Διοίκησης Αττικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Χειλάς-Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Last Updated Δεκέμβριος 16, 2020, 07:49
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 29, 2018, 10:30