Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών Κρήτης

Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών και δεδομένα ( στάθμη νερού, θερμοκρασία, αγωγιμότητα)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 08:25
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 08:04