Στατιστικά

Στατιστικά στοιχεία κίνησης ασθενών Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://kavalahospital.gr/pub/the-hospital/statistika/kinisi.aspx
Δημιουργός Σαββίδου Παρθένα
Υπεύθυνος Συντήρησης Σαββίδου Παρθένα
Last Updated Μάιος 22, 2017, 10:12
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 11:40