ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στατιστικά στοιχεία Μητρώου Επιχειρήσεων, Πλήθος εγγραφών/διαγραφών ανά νομική μορφή, Τμήμα, κλάδο, χρονική Περίοδο

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://echamber.pcci.gr/statistics/?path=chamber
Last Updated Ιούλιος 15, 2020, 05:45
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 24, 2018, 06:45