Στατιστική επεξεργασία

Αποτελέσματα από ανώνυμη στατιστική επεξεργασία από το εθνικό αρχείο δόσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://eeae.gr/υπηρεσίες/δοσιμέτρηση-προσωπικού/εξωτερική-δοσιμέτρηση/στατιστικά-στοιχεία
Δημιουργός Τμήμα Δοσιμετρίας ΕΕΑΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελευθερία Καρίνου
Last Updated Ιανούαριος 22, 2020, 07:56
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 24, 2015, 10:30
Custom License Αναφορά στην ΕΕΑΕ/Παρόμοια διανομή/ Υποχρέωση να μην διαστρεβλώνεται το αρχικό νόημα ή μήνυμα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων/ η ΕΕΑΕ δηλώνει ότι αποποιείται πάσης ευθύνης για τις περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση