Στοιχεία για την αξιολόγηση δομών και πλάνων στελέχωσης των εποπτευόμενων φορέων Γ.Δ.Σ.Π.

Επεξεργασία θεσμικών και οικονομικών στοιχείων (απολογιστικά 2012-3) των εποπτευόμενων φορέων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Αύγουστος 18, 2016, 10:40
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 20, 2016, 06:25