Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 08:51
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2017, 07:41