Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών Αττικής

Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ της Αττικής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD%22&page=0&fq=organizationUid:%2250196%22&fq=unitUid:%2276308%22&sort=recent
Δημιουργός Δ/νση Διοίκησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 09:24
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 09:23