Συλλογικά Όργανα

Αποφάσεις και πράξεις που αφορούν συλλογικά όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας, ομάδες έργου και μέλη συλλογικών οργάνων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&page=0&fq=organizationUid:%2250196%22&fq=unitUid:%2276308%22&fq=issueDate:%5BDT(2016-01-01T00:00:00)%20TO%20DT(2016-12-31T23:59:59)%5D&sort=recent
Δημιουργός Δ/νση Διοίκησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Φεβρουάριος 10, 2017, 10:43
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 10, 2017, 10:41