Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου.

Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://data.apdkritis.gov.gr/el
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Έκδοση 1.0
Last Updated Νοέμβριος 1, 2023, 17:15
Δημιουργήθηκε Μάιος 27, 2016, 08:41