Τεχνικές Αναφορές Δεδομένων

Σε αυτό το σύνολο δεδομένων αναρτώνται τεχνικές αναφορές σχετικές με την ανάρτηση των συνόλων δεδομένων της πύλης. Οι αναφορές αυτές θα επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και λειτουργούν ως επικουρικές των λοιπών εργαλείων/μηχανισμών αναφοράς που παρέχονται από την πύλη ανοιχτών δεδομένων (π.χ. data.gov.gr/stats).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάιος 23, 2019, 09:06
Δημιουργήθηκε Μάιος 23, 2019, 09:04