Τεχνικές προδιαγραφές των υδρογεωλογικών μελετών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Υδρογεωλογικών Μελετών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Υπεύθυνος Συντήρησης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Last Updated Ιούνιος 18, 2019, 07:18
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 18, 2019, 07:16