ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΕΤΗΣΙΑ (2015) ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ (2016) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΡΕΜΕΤΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Last Updated Δεκέμβριος 15, 2016, 10:40
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 15, 2016, 10:37