Υπηρεσιακά Συμβούλια των ΟΤΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων των υπαλλήλων ΟΤΑ και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τροποποίηση αποφάσεων, διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1%22&page=0&fq=organizationUid:%2250196%22&fq=unitUid:%2276308%22&sort=recent
Δημιουργός Δ/νση Διοίκησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 09:03
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 09:01