Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Φάκελοι με τα αρχεία και τα μεταδεδομένα συνόλων κατά υπερκείμενη οργανική μονάδα, με δυνατότητα επιλογής για όλα μαζί σε μορφή zip καθώς και η σχετική Υπουργική Απόφαση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Ιούλιος 12, 2023, 05:52
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2022, 09:08