Υπουργείο Παιδείας

Φάκελοι με τα αρχεία και τα μεταδεδομένα συνόλων κατά υπερκείμενη οργανική μονάδα, με δυνατότητα επιλογής για όλα μαζί σε μορφή zip καθώς και η σχετική Υπουργική Απόφαση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Αύγουστος 29, 2022, 09:22
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2022, 09:08