ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο Δήμος Καβάλας έχει έκταση 351,35 τ.χμ., με μόνιμο πληθυσμό 70.501 κατοίκους και αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Καβάλας και Φιλίππων, όπως αναλύονται στη συνέχεια. • Δημοτική Ενότητα Καβάλας αποτελείται από τις Δημοτικές Κοινότητες Καβάλας και Νέας Καρβάλης καθώς και τον Τοπική Κοινότητα Χαλκερού. • Δημοτική Ενότητα Φιλίππων αποτελείται από τις Δημοτικές Κοινότητες Ζυγού και Κρηνίδων καθώς και τις Τοπικές Κοινότητες Αμυγδαλεώνος, Κορυφών, Κρυονερίου, Λιμνίων, Λυδίας, Παλαιάς Καβάλας, Πολυνέρου, Πολυστύλου και Φιλίππων. Ο οικισμός της Καβάλας ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας, η οποία έχει έκταση 108 τ.χμ. Στον οικισμό της Καβάλας κατοικεί το 55,3% του συνόλου των μόνιμων κατοίκων του Δήμου καθώς συγκεντρώνει τις διοικητικές λειτουργίες που εξυπηρετούν όλους τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας.