ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαχειρίζεται το Κληροδότημα της Ιφιγένειας Ανδρ. Συγγρού. Λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1901 υλοποιώντας τους πολύπλευρους σκοπούς της ίδρυσής του.

Ειδικότερα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας μέσω της εκπαίδευσης, σε εξειδικευμένα αγροτικά θέματα (όπως μελισσοκομία, αμπελουργία – οινολογία, δενδροκομία, λαχανοκομία, κηποτεχνία, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά κ.ά.).

Παράλληλα διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες γεωπονικού ενδιαφέροντος, ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω το Ι.Γ.Ε. διαθέτει ιδιόκτητα κτίσματα τα οποία βρίσκονται εντός του Κτήματος Συγγρού. Για τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων του σε 250 από τα 1000 στρέμματα του κτήματος, αναπτύσσονται επιδεικτικές αγροτικές καλλιέργειες, ενώ για τον ίδιο λόγο υπάρχουν θερμοκήπια συνολικού εμβαδού 5.000 τετραγωνικών μέτρων.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου εκπαιδεύονται συνδυάζοντας την παραδοσιακή πρακτική στο χωράφι με νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Το Ι.Γ.Ε. με γνώμονα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η ύπαιθρος της, συνεχίζει αποτελεσματικά τη συμβολή του για την ανάπτυξη του αγροτικού μας χώρου.