1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016

Πίνακες 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016. Περιλαμβάνονται στην αριθμ. 21/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου - ΑΔΑ ΨΕΚ57ΛΞ-ΥΕ3

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Μάιος 23, 2016, 12:02
Δημιουργήθηκε Μάιος 23, 2016, 11:58