Θήρα - Αλιεία (Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας)

Διορισμός Ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας
Υπεύθυνος Συντήρησης Ντόβα Βιργίνια
Last Updated Απρίλιος 15, 2016, 12:08
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 12:07