Απόφαση έγκρισης πίνακα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" για το έτος 2020

Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" σχετικά με την έγκριση του πίνακα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του φορέα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4727/2020

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Δεκέμβριος 4, 2020, 10:56
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 4, 2020, 10:53