ΒΟΕΙΔΗ-ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ-ΧΟΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΙΤΑΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Last Updated Ιούλιος 20, 2020, 13:19
Δημιουργήθηκε Μάιος 14, 2020, 17:30