Έρανοι, Λαχειοφόρες αγορές, Φιλανθρωπικές αγορές

Αποφάσεις χορήγησης αδειών για Εράνους, Λαχειοφόρες αγορές, Φιλανθρωπικές αγορές.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας / Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευαγγελία Γώγου
Last Updated Αύγουστος 8, 2018, 10:57
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2015, 07:01