Γεωργοοικονομικοί δείκτες Θεσσαλίας (Δ/νση Αγρ.Υποθ.Θεσσαλίας)

Γεωργοοικονομικοί δείκτες Θεσσαλίας 2005.

Ορισμός Δεικτών Νέων Καλλιεργειών για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», Πρόσκληση 2014.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.4489.syzefxis.gov.gr
Δημιουργός Γιαγλάρας Παναγιώτης
Υπεύθυνος Συντήρησης Κλιάπη Μαρία
Last Updated Απρίλιος 21, 2017, 11:20
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 13, 2016, 10:54