Πληρωμές έργων ΠΔΕ και λοιπές δαπάνες

Πληρωμές έργων ΠΔΕ με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο, και άλλες δαπάνες

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Ιανούαριος 22, 2019, 06:58
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 07:55