ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες φορέων και υπηρεσιών αναρτήθηκαν ήδη οι δασικοί χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Οι χάρτες είναι προσβάσιμοι για τους πολίτες από την Παρασκευή 03.02.2017 προκειμένου να τους μελετήσουν και να υποβάλουν τις πιθανές ενστάσεις τους. Η ανάρτηση των εν λόγω δασικών χαρτών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Λέσβου και Χίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της Ε.Κ.Χ.Α. A.Ε.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdaigaiou.gov.gr/?page_id=15454
Δημιουργός ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2017, 07:48
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2017, 06:47