ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%2250196%22%20and%20unitUid:%2276316%22%20and%20subject:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%20%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%93%22&expSearch=true&page=0&sort=recent

From the dataset abstract

Κύρωσεις Πράξεων Εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, μετά από εγκρίσεις Πολεοδομικών Μελετών. Ν.2545/1997, Ν.3982/2011 άρθρο 52, Ν.3852/2010 άρθρο 280 §II.15

Πηγή : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 31, 2017
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 7 έτη πριν
id9ab7a96c-7fc9-4280-94c9-70a0d1b1a20e
package id8af775e1-7b64-454f-a900-ee51be7f9c70
revision idb8727fb8-9526-464e-bc7d-632a82a5698d
stateactive