ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%2250196%22%20and%20unitUid:%2276316%22%20and%20(subject:%22%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97%22%20or%20(subject:%22%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9C%22%20and%20%20subject:%22%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%22))&expSearch=true&page=0&sort=recent

From the dataset abstract

Η έγκριση τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, σε ΟΤ επί του Βασικού Οδικού Δικτύου της Αττικής, εφόσον δεν εμπίπτουν σε ζώνη...

Πηγή : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 31, 2017
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 7 έτη πριν
ide3e68048-6420-42de-ac13-5018ec8ee10e
package id66bf12a6-711e-494e-96ca-b84e52053ab6
revision idd071e542-25d0-4058-8c08-f69834c5ff9d
stateactive