Δεδομένα Δημόσιας Υγείας 2017 Α Τριμ

Nοσηλευτική κίνηση (αρ. νοσηλευομένων, αρ. ημερών νοσηλείας) Νοσοκομείων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Μώρα Κυριακή
Last Updated Αύγουστος 25, 2017, 08:43
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 25, 2017, 08:24