ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Λίστα με τον εξοπλισμό (HARDWARE) και το λογισμικό (SOFTWARE) της Υπηρεσίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Last Updated Δεκέμβριος 18, 2020, 09:34
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2016, 10:26