ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 3ΗΣ ΥΠΕ ΕΤΟΥΣ 2016

Στοιχεία Επισκεψιμότητας Μονάδων ΠΦΥ Εργαστηριακές Εξετάσεις (Βιοπαθολογικές, Ακτινολογικές) Στοιχεία παροχής λοιπών υπηρεσιών υγείας Εξυπηρέτηση Περιφερειακών Ιατρείων Παρουσίαση συγκριτικών/συγκεντρωτικών στοιχείων Μονάδων ΠΦΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Last Updated Δεκέμβριος 7, 2017, 09:24
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2017, 09:22