ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παρουσίαση συγκριτικών/συγκεντρωτικών στοιχείων Κέντρων Υγείας έτους 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Last Updated Μάιος 7, 2018, 09:48
Δημιουργήθηκε Μάιος 7, 2018, 09:39