Τροχαία ατυχήματα και παθόντες ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση

Τροχαία ατυχήματα και παθόντες ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Οκτώβριος 13, 2020, 14:35
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 31, 2015, 10:46