Δεδομένα Δημόσιας Υγείας Νοσοκομείων 3ης ΥΠΕ Γ Τριμήνου 2017

Nοσηλευτική κίνηση (αρ.νοσηλευομένων, αρ. ημερών νοσηλείας) Νοσοκομείων 3ης ΥΠΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Μώρα Κυριακή
Last Updated Νοέμβριος 7, 2017, 07:24
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 7, 2017, 06:51