Ετήσια έκθεση αξιολόγησης στατιστικού προγράμματος ΥΠ.ΠΟ.Α.

Καταγραφή στοιχείων των στατιστικών δράσεων του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Απρίλιος 8, 2019, 10:29
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 19, 2016, 06:10