Εβδομαδιαία δελτία μέσης χονδρικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων έτους 2017

Εβδομαδιαία δελτία μέσης χονδρικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων για την ΠΕ Ιωαννίνων για το έτος 2017.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
Last Updated Ιούνιος 29, 2018, 06:10
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 29, 2018, 05:51