Εξέλιξη αιτήσεων συμμετοχής σε μια διαδικασία ανά ημέρα και ηλικία

Παρουσιάζεται το πλήθος των ηλεκτρονικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε μια διαδικασία επιλογής προσωπικού ανά ημέρα και ηλικία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Νοέμβριος 2, 2020, 08:40
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 09:46