Γνωμοδοτήσεις σε ΜΠΕ, απο Δασική Υπηρεσία

Δίνονται οι γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Συντονισμού κ Επιθεώρησης Δασών Αττικής προς την αρμόδια ΠΕΧΩ για διάφορα έργα και εγκαταστάσεις.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Last Updated Οκτώβριος 25, 2017, 11:32
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 25, 2017, 09:38